IMPEL Logo

Metodologija za izdajanje dovoljenj - Primerjava

Doing the right things for environmental permitting je projekt v teku (2016-2018), ki podrobno preučuje razmerje med izdajanjem dovoljenj in inšpekcijo, ugotavlja zanimive študije primerov in najboljše prakse v Evropi ter opredeljuje in opisuje korake, ki bi jih lahko uporabili v postopkih izdaje dovoljenj.

Predlog tega triletnega projekta je: 1) zbrati in primerjati postopke, ki se trenutno uporabljajo v
Evropi, ter pojasniti potrebe, 2) na podlagi teh informacij bo projektna skupina razvila smernice, ki bodo dovolj prožne, da se bodo lahko prilagodile organom v Evropi pri izdajanju dovoljenj za IED, 3) organizirati usposabljanja o izdajanju dovoljenj za IED ter ugotoviti vrzeli v orodjih in metodologijah za izdajo dovoljenj, da se bodo lahko začeli novi projekti IMPEL.

Končni rezultat dela so smernice za izdajanje dovoljenj po korakih, dobro usposobljeni uradniki za izdajanje
dovoljenj in opredelitev novih pobud IMPEL za projekte o izdajanju dovoljenj.

Tags:

Lead country and contact

Nizozemska

Subscribe to our newsletter