IMPEL Logo

Priročnik za inšpekcijske preglede in izvrševanje zakonodaje o e-odpadkih

Ta priročnik je namenjen zagotavljanju praktičnih smernic in osnovnih informacij uradnikom, ki se ukvarjajo s čezmejnim gibanjem rabljene električne in elektronske opreme (UEEE) ter električnih in elektronskih odpadkov (e-odpadki). Čeprav so za učinkovito izvajanje Baselske konvencije, tudi v zvezi z e-odpadki, pomembni ukrepi držav izvoznic in uvoznic, se priročnik osredotoča predvsem na države uvoznice. Razlog za to je dejstvo, da je cilj projekta podpirati krepitev zmogljivosti v zadevnih državah, ki so predvsem države uvoznice. Ker so morska pristanišča daleč glavne vstopne točke pošiljk EEO in e-odpadkov na afriško celino, se ta priročnik osredotoča na krepitev zmogljivosti in boljše sodelovanje med izvršilnimi in regulativnimi uradniki, katerih vsakodnevno delo je povezano z afriškimi morskimi pristanišči.

Priročnik so leta 2012 pripravili člani projektne skupine IMPEL, odgovorni za izvajanje komponente IV projekta E-waste Africa. Priprava je potekala v tesnem sodelovanju s sekretariatom Baselske konvencije in BCCC-Nigerija.

Tags:

Subscribe to our newsletter