IMPEL Logo

easyTools – Risk assessment guidance book

Projektna skupina pod imenom ‘easyTools’, ki jo je vodila Nemčija, je zbrala informacije o ocenah tveganja, ki se uporabljajo po vsej Evropi. Na podlagi teh informacij je bila razvita in preizkušena nova metodologija, ki temelji na pravilih in se imenuje integrirana metoda ocenjevanja tveganja (IRAM). Ta priročnik opisuje to metodologijo.

Tags:

Lead country and contact

Nemčija

Subscribe to our newsletter