IMPEL Logo

Finančne rezervacije za okoljske obveznosti - praktični vodnik

Ta praktični vodnik je namenjen kot referenčni dokument za regulativne organe. Ne predpisuje, kaj mora regulator storiti. Namesto tega je njegov namen zagotoviti informacije, ki bodo regulatorjem v pomoč pri sprejemanju boljših odločitev o finančnih rezervacijah za okoljske obveznosti in odgovornosti. Na ta način naj bi prispeval k boljšemu varstvu okolja in javnih sredstev, spodbujal skladnost z načelom "plača povzročitelj obremenitve" in spodbujal naložbe upravljavcev v preprečevanje onesnaževanja.
V vodniku so opredeljena vprašanja, ki jih je treba upoštevati v postopku odločanja pri ocenjevanju finančne rezervacije, regulatorjem in drugim uporabnikom pa pomaga pri iskanju uspešnih rešitev. Poudarja tudi pomen stalnega vzdrževanja in spremljanja finančne določbe, da se zagotovi uspešno izvajanje te finančne določbe, ko je to potrebno, ter navaja primere uporabe in smernice na mednarodni ravni.

Tri glavni deli vodnika zagotavljajo:

  1. informacije o izračunu zneska finančne rezervacije, vključno s povezavami do razpoložljivih orodij in predlog;
  2. podrobno razčlenitev ključnih prednosti in slabosti vsake finančne rezervacije, skupaj s priporočenimi pregledi za finančno rezervacijo na splošno in za vsako finančno rezervacijo; in
  3. primere uporabe in navodila.

Tags:

Lead country and contact

Združeno kraljestvo (Škotska)

Subscribe to our newsletter