IMPEL Logo

Navodila za inšpekcijske preglede odlagališč (revidirana različica 2016)

Pri inšpekcijskem pregledu na odlagališču je treba obravnavati različne teme. Na podlagi projekta IMPEL’o odlagališčih odpadkov se je inšpekcijska skupina odločila, da izbere določene teme, na katere se bo osredotočila v teh smernicah, in sicer:
(1) Merila in postopki za sprejem odpadkov.
(2) Nadzor plina.
(3) Varstvo tal in vode (podzemne vode).
(4) Nadzor vode in upravljanje izcednih voda.

Ta navodila vsebujejo za vsako od zgoraj navedenih tem kratek opis, vključno z zahtevami direktive o odlagališčih glede te dejavnosti. Drugič so navedena sklicevanja na (znana) obstoječa navodila in orodja v državah članicah EU.

Tags:

Lead country and contact

Nizozemska

Subscribe to our newsletter