IMPEL Logo

Skladnost s smernicami: Pomoč pri sistemu upravljanja podjetja (CMS)

Tradicionalni nadzor ima več pomanjkljivosti. Čeprav nekateri regulirani subjekti potrebujejo odvračilni pristop, je večina reguliranih subjektov pripravljena spoštovati javne predpise. Nekateri med njimi, zlasti večje regulirane organizacije, se odzivajo na nove oblike regulacije. Za ta podjetja tradicionalni pristop s poveljevanjem in nadzorom ni preveč učinkovit, saj ne priznava lastnih zmogljivosti podjetja in lahko spodkoplje notranjo motivacijo.

Za sposobna in motivirana podjetja je zato bolj učinkovito oceniti način, kako organizirajo skladnost, in ne le meriti skladnost. Del sistema upravljanja podjetja, ki je namenjen zagotavljanju skladnosti, imenujemo sistem upravljanja skladnosti podjetja.
Ta navodila veljajo za ocenjevanje sistema upravljanja skladnosti. Uporabljajo se lahko za ocenjevanje sistema upravljanja skladnosti katerega koli reguliranega podjetja.

Ta navodila vsebujejo kratek opis osnovnih načel, prednosti in diagram poteka za uporabo pri uporabi nadzora sistema skladnosti poslovanja. Priloge zagotavljajo dodatna pojasnila za uporabo, kot so glosar, orodje za nadzor CMS, kompetence za nadzornike CMS ter praktični nasveti za agencije in inšpektorje.

 

Tags:

Lead country and contact

Nizozemska

Nizozemska

Subscribe to our newsletter