IMPEL Logo

Smernice za izvajanje IED pri načrtovanju in izvajanju inšpekcijskih pregledov

Ta navodila so bila pripravljena v okviru projekta IMPEL 2012: Glavni cilj tega projekta je bil organizirati izmenjavo informacij v zvezi z najboljšimi praksami za izvajanje člena 23 direktive o industrijskih emisijah (IED) ob upoštevanju smernic za načrtovanje inšpekcijskih pregledov in oceno tveganja, ki jih je že pripravil IMPEL, ter zahtev iz člena 23 direktive IED.

Tags:

Lead country and contact

Nemčija

Subscribe to our newsletter