IMPEL Logo

Smernice za delovanje krožnega gospodarstva

Ključni element prehoda na krožno gospodarstvo so inovacije v proizvodnih obratih in obratih za recikliranje, katerih cilj je učinkovita raba virov, preprečevanje nastajanja odpadkov in uporaba proizvodnih ostankov ali materialov, pridobljenih iz odpadkov, kot sekundarnih surovin. Ključni pogoj za uveljavitev teh krožnih inovacij je boljše povezovanje politike, zakonodaje in predpisov na terenu. Te smernice so bile pripravljene v podporo regulatorjem, oblikovalcem politike in zakonodaje ter podjetjem pri omogočanju in izvajanju takšnih inovacij ter soočanju z nekaterimi skupnimi izzivi.

Sporočilo vsebuje zapisnik konference MIW&IMPEL, na kateri so bile predstavljene “Smernice za regulatorje o omogočanju inovacij za krožno gospodarstvo (preprečevanje in recikliranje odpadkov)” 

Tags:

Lead country and contact

Italija

Subscribe to our newsletter