IMPEL Logo

Smernice za učinkovito načrtovanje inšpekcijskih pregledov pošiljk odpadkov

V skladu z Uredbo (EU) št. 660/2014 morajo države članice EU do 1. januarja 2017 pripraviti inšpekcijske načrte za inšpekcijske preglede pošiljk odpadkov, da bi zagotovile potrebne zmogljivosti za inšpekcijske preglede in učinkovito preprečile nezakonite pošiljke. V teh smernicah, ki jih je pripravila projektna skupina IMPEL na podlagi nacionalnih izkušenj, raziskave in intenzivnih razprav z regulatorji iz sodelujočih držav in drugimi strokovnjaki, so pojasnjeni bistveni elementi načrta inšpekcijskih pregledov pošiljk odpadkov in ocena tveganja, na kateri temelji, opisane so najboljše prakse in ponujena številna orodja, ki so lahko koristna za organe, ki morajo pripraviti načrt inšpekcijskih pregledov.

Tags:

Lead country and contact

Nemčija

Subscribe to our newsletter