IMPEL Logo

Varstvo narave pri izdaji dovoljenj in inšpekcijskih pregledih industrijskih obratov

To poročilo/orodje se osredotoča zlasti na pojasnitev meril za presejanje, oceno pomembnih učinkov, oceno kumulativnih vplivov in, če je mogoče, mehanizme za preverjanje skladnosti s pogoji dovoljenja v zvezi z blažilnimi ukrepi, določenimi v skladu s čl. 6(3). V zvezi z obravnavo Nature 2000 pri izdaji dovoljenj in inšpekcijskih pregledih industrijskih obratov je bilo v okviru projekta opredeljenih nekaj dobrih praks, opisanih v poročilu.

Tags:

Lead country and contact

Nemčija

Subscribe to our newsletter