IMPEL Logo

Sosedski dialog - zbirka orodij

Ta dokument je namenjen organom in podjetjem, ki želijo uporabiti ali spodbujati pristop neposrednega dialoga pri reševanju okoljskih sporov med prebivalci in industrijskimi obrati. Številne države članice so bile vključene v vrsto projektov o vzpostavljanju sosedskih dialogov, v okviru katerih so bili zbrani in ovrednoteni primeri, kako bi se lahko okoljski konflikti med podjetji in njihovimi soseskami reševali z dialogom.

Drugi jeziki

Tags:

Lead country and contact

Nemčija

Subscribe to our newsletter