IMPEL Logo

Podatkovna zbirka meril tveganja (IRAM)

6. januarja 2011 je začela veljati Direktiva o industrijskih emisijah (IED), njene določbe iz člena 80(1) pa je bilo treba v nacionalno zakonodajo prenesti v dveh letih. IED določa nove zahteve glede inšpekcijskih pregledov industrijskih obratov, kot je opisano v členu 23 Direktive. Obveznosti glede rutinskih okoljskih inšpekcijskih pregledov predstavljajo nov izziv za države članice EU. IMPEL je v okviru projekta IMPEL easyTools že razvil integrirano metodo ocenjevanja tveganja (IRAM), ki je instrument za pomoč državam članicam pri izpolnjevanju zahtev iz člena 23 direktive IED. Z razvojem integrirane metode za oceno tveganja (IRAM) in s tem povezanega orodja IT je postalo jasno, da je treba orodje za oceno tveganja uporabljati ne le za inšpekcijske preglede IED, temveč tudi za inšpekcijske preglede v skladu z direktivo Seveso in RMCEI.

Baza podatkov o merilih tveganja

V okviru projekta je bila razvita podatkovna zbirka z dostopom, ki vsebuje zbirko meril tveganja, ki jih uporabljajo okoljski organi po vsej EU.

Tags:

Lead country and contact

Nemčija

Subscribe to our newsletter