IMPEL Logo

Določanje ciljev inšpekcijskih pregledov in navodila za spremljanje uspešnosti

Impel se je več let ukvarjal z načrtovanjem inšpekcijskih pregledov v okviru projekta Doing the right thing (DTRT). V okviru projekta DTRT je bil uveden cikel okoljskih inšpekcijskih pregledov. Pomembni koraki v tem ciklu so določanje prednostnih nalog ter opredelitev ciljev inšpekcijskih pregledov in s tem povezanih kazalnikov uspešnosti. Ko so organi začeli izvajati projekt DTRT, je postalo jasno, da potrebujejo dodatno podporo, zlasti v zvezi s tema dvema korakoma. Zato se je IMPEL odločil, da bo na teh področjih razvil nekaj dodatnih orodij.
Smernice v tem poročilu se osredotočajo na določanje inšpekcijskih ciljev in na spremljanje uspešnosti. V drugem projektu je bilo razvito orodje za določanje prednostnih nalog (projekt EasyTools). Skupaj z DTRT zagotavljajo organom celovit sklop smernic za načrtovanje inšpekcijskih pregledov.

Ta navodila so bila napisana predvsem kot pomoč inšpekcijskim organom pri določanju in spremljanju ciljev za inšpekcijske preglede reguliranih objektov, vendar se lahko uporabljajo tudi širše. Na primer, inšpekcijski organi, ki imajo tudi pooblastila za izvajanje izvršilnih ukrepov proti nezakonitim odlagališčem odpadkov, lahko uporabijo metodologijo iz teh smernic za določanje in spremljanje ciljev za sistematično obravnavo teh lokacij.

Tags:

Lead country and contact

Nizozemska

Subscribe to our newsletter