IMPEL Logo

Navodila po korakih za inšpekcijske preglede pošiljk odpadkov

V skladu s Priporočilom o minimalnih merilih za okoljske inšpekcijske preglede (RMCEI) je treba vse inšpekcijske dejavnosti načrtovati vnaprej. Uredba EU o pošiljkah odpadkov (WSR) določa, da morajo države članice določiti pravila o izvrševanju in izvajati inšpekcijske preglede. Uredba navaja le nekaj navedb o tem, kako, kje in kdaj jih je treba izvajati. Ta priročnik je bil pripravljen, da bi podrobneje odgovoril na ta vprašanja.

Tags:

Lead country and contact

Nizozemska

Subscribe to our newsletter