IMPEL Logo

Tools

 • Skladnost s smernicami: Pomoč pri sistemu upravljanja podjetja (CMS)

  Tradicionalni nadzor ima več pomanjkljivosti. Čeprav nekateri zavezanci potrebujejo odvračilni pristop, je večina zavezancev pripravljena spoštovati javne predpise. Nekateri med njimi, zlasti večje regulirane organizacije, se odzivajo na nove oblike regulacije. Za ta podjetja tradicionalni pristop ukazovanja in nadzora ni preveč učinkovit, saj ne priznava lastnih zmogljivosti podjetja in lahko spodkoplje notranjo motivacijo.

  [Read more]
 • Orodje za modeliranje iDepend

  iDEPEND je orodje za modeliranje odvisnosti, ki lahko regulatorjem pomaga opredeliti strategije in pristope za ukrepanje, da bi izboljšali ravnanje upravljavcev v zvezi z okoljsko skladnostjo. Hkrati orodje analizira morebitno uspešnost izbranega pristopa.

  [Read more]
 • Kontrolni seznam za ocenjevanje zakonodaje glede izvedljivosti in izvršljivosti

  Da bi oblikovalce politik, zakonodajalce in zainteresirane strani spodbudili, da namenijo več pozornosti verjetnim težavam z izvedljivostjo in izvršljivostjo v celotnem zakonodajnem postopku ter s proaktivnim pristopom predvidijo in odpravijo težave z izvedljivostjo in izvršljivostjo, je IMPEL začel projekt za pripravo praktičnega kontrolnega seznama za oceno izvedljivosti in izvršljivosti obstoječe in nove zakonodaje, da bi izboljšali splošno izvajanje okoljske zakonodaje EU v državah članicah.

  [Read more]
 • Sosedski dialog - zbirka orodij

  Ta dokument je namenjen organom in podjetjem, ki želijo uporabljati ali spodbujati neposredni dialog pristop k reševanju okoljskih sporov med prebivalci in industrijskimi obrati. Številne države članice so sodelovale v številnih projektih o vzpostavljanju sosedskih dialogov, v okviru katerih so bili zbrani in ovrednoteni primeri reševanja okoljskih sporov med podjetji in njihovimi soseskami s pomočjo dialoga.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter