IMPEL Logo

Tools

  • Metodologija za izdajanje dovoljenj - Primerjava

    Projekt "Doing the right things for environmental permitting" je projekt, ki je v teku (2016-2018) in v okviru katerega se podrobno preučuje razmerje med izdajanjem dovoljenj in inšpekcijskimi pregledi, ugotavlja zanimive študije primerov in najboljše prakse v Evropi ter ugotavlja in opisuje korake, ki bi se lahko uporabili v postopkih izdaje dovoljenj.

    [Read more]

Subscribe to our newsletter