IMPEL Logo

Tools

  • Orodje pobude za pregled IMPEL (IRI)

    IRI je kratica za IMPEL Review Initiative in je prostovoljni medsebojni pregled, pri katerem si okoljski organi držav članic IMPEL medsebojno pomagajo izboljšati izvajanje okoljske zakonodaje EU. Z IRI gostitelj dobi brezplačne nasvete za nadaljnje izboljšanje svojega dela, v evropski skupnosti pa se izmenjujejo najboljše prakse. Če vas zanima gostovanje IRI, boste v tem informacijskem paketu našli nekaj ključnih informacij.

    [Read more]

Subscribe to our newsletter