IMPEL Logo

Tools

 • Finančne rezervacije za okoljske obveznosti - praktični vodnik

  Ta praktični vodnik je namenjen kot referenčni dokument za regulativne organe. Ne predpisuje, kaj mora regulator storiti. Namesto tega je njegov namen zagotoviti informacije, ki bodo regulatorjem pomagale pri sprejemanju boljših odločitev o finančnih rezervacijah za okoljske obveznosti in odgovornosti. Na ta način naj bi prispeval k boljšemu varstvu okolja in javnih sredstev, spodbujal skladnost z načelom "plača povzročitelj obremenitve" in spodbujal naložbe upravljavcev v preprečevanje onesnaževanja. V priročniku so opredeljena vprašanja, ki jih je treba upoštevati v postopku odločanja pri ocenjevanju finančnih rezervacij, regulatorjem in drugim uporabnikom pa pomaga pri iskanju uspešnih rešitev. Poudarja tudi pomen stalnega vzdrževanja in spremljanja finančne določbe, da se zagotovi uspešno izvajanje te finančne določbe, ko je to potrebno, ter navaja primere uporabe in smernice na mednarodni ravni.

  [Read more]
 • Metodologija za izdajanje dovoljenj - Primerjava

  Projekt "Doing the right things for environmental permitting" je projekt, ki je v teku (2016-2018) in v okviru katerega se podrobno preučuje razmerje med izdajanjem dovoljenj in inšpekcijskimi pregledi, ugotavlja zanimive študije primerov in najboljše prakse v Evropi ter ugotavlja in opisuje korake, ki bi se lahko uporabili v postopkih izdaje dovoljenj.

  [Read more]
 • Varstvo narave pri izdaji dovoljenj in inšpekcijskih pregledih industrijskih obratov

  To poročilo/orodje se osredotoča zlasti na pojasnitev meril za presejanje, oceno pomembnih učinkov, oceno kumulativnih vplivov in, če je mogoče, mehanizme za preverjanje skladnosti s pogoji dovoljenja v zvezi z blažilnimi ukrepi, določenimi v skladu s členom 2(1) Uredbe (ES) št. 6(3). V zvezi z obravnavo Nature 2000 pri izdaji dovoljenj in inšpekcijskih pregledih industrijskih obratov je projekt opredelil nekaj dobrih praks, kot je opisano v poročilu.

  [Read more]
 • Dobre prakse na področju energetske učinkovitosti pri izdaji dovoljenj in inšpekcijskih pregledih

  Ta dokument vsebuje pregled dobrih praks v zvezi z obravnavo energetske učinkovitosti v postopkih izdaje dovoljenj in inšpekcijskih pregledov.

  [Read more]
 • Obdelava odpadkov pred odlaganjem na odlagališču v skladu s čl. 6 Direktive o odlaganju odpadkov na odlagališčih

  V tem poročilu so predstavljeni rezultati dela projekta IMPEL o odlagališčih odpadkov, ki se osredotoča na izvajanje člena 6 Direktive 1999/31/ES o odlaganju odpadkov na odlagališčih v državah članicah EU, in sicer da bi raziskali stanje v državah članicah glede odlaganja neobdelanih odpadkov na odlagališčih. Predhodno je bila razposlana anketa.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter