IMPEL Logo

Obdelava odpadkov pred odlaganjem na odlagališču v skladu s čl. 6 Direktive o odlaganju odpadkov na odlagališčih

To poročilo vsebuje rezultate dela projekta IMPEL o odlagališčih odpadkov, ki se osredotoča na izvajanje člena 6 Direktive 1999/31/ES o odlaganju odpadkov na odlagališčih v državah članicah EU, da bi raziskali stanje v državah članicah glede odlaganja neobdelanih odpadkov. Predhodno je bila razposlana anketa.

Sporočilo vključuje:

  • analizo različnih pristopov za oceno potrebe po obdelavi pred odlaganjem na odlagališču
  • analizo meril in tehnologij za obdelavo odpadkov
  • navodila za izdajo dovoljenj za mešanje odpadkov
  • pripombe o skupni metodologiji za vrednotenje ANC pri ravnanju s stabilnimi nereaktivnimi odpadki
  • sugestije za ustrezen inšpekcijski pregled za ocenjevanje skladnosti obdelave trdnih in industrijskih odpadkov.

Tags:

Subscribe to our newsletter