IMPEL Logo

IMPEL Mbështetja e Tenderit të Projektit për Zbatimin e IED – Afati 7 Shtator

17 Aug, 2023

Projekti i zbatimit i Direktivës për Mbështetjen e Emisioneve Industriale IMPEL (IED) synon të ndajë njohuritë dhe praktikat e mira midis profesionistëve rregullator dhe të zhvillojë materiale udhëzuese dhe trajnimi për të mbështetur zbatimin efektiv të IED.

Në këtë projekt është Grupi i Punës për Derrat dhe Shpendët, i cili synon të zbatojë kontrolle mjedisore në fermat blegtorale intensive.

Në kuadër të këtij Grupi Punues, IMPEL kërkon një ofrues shërbimi për të elaboruar një video të shkurtër për qëllime të shpërndarjes së rezultateve të Grupit të Punës.

Ju lutemi shikoni njoftimin e bashkangjitur të shërbimit për konsulentin në kornizën IMPEL Mbështetja e Implementimit IED.

Afati i fundit për aplikim është 7 shtator 2023.

Subscribe to our newsletter