IMPEL Logo

Тендер за пројекат ИМПЕЛ ТИГДА – Рок продужен до 30. јуна

20 Jun, 2023

Пројекат ИМПЕЛ Борба против илегалног бушења и захватања подземних вода (ТИГДА) има за циљ размену знања и добрих пракси о томе како управљати бушењем и захватањем подземних вода. Ово би укључивало посебне услове за издавање дозвола, акредитације, као и инструменте и методе за спровођење у различитим државама чланицама за смањење нелегалног бушења и (пре)захватања подземних вода, чиме би се помогло у постизању доброг квантитативног и квалитативног стања тијела подземних вода.

У оквиру ТИГДА пројекта постоји радни пакет за 'Технике посматрања Земље за откривање илегалних активности подземних вода'. Овај радни пакет има за циљ да прегледа различите врсте метода и података за посматрање земље који се могу користити за откривање илегалних активности подземних вода. У оквиру радног пакета постоји потреба да се обезбеди писани извештај са препорукама за методе осматрања земље и подацима о размерама нелегалне активности подземних вода.

Сходно томе, ИМПЕЛ, за потребе радног пакета „Технике посматрања Земље за откривање илегалних активности подземних вода“, тражи пружаоца услуга.

Погледајте приложени оглас за услуге консултанта у оквиру пројекта ИМПЕЛ ТИГДА.

Рок за пријаву је продужен до 30. јуна.

Subscribe to our newsletter