IMPEL Logo

Заједничка мрежа за дивље гљиве (ЈоНеФ)

2023

Ongoing

Опис пројекта и циљеви

Последњих година расте свест о неопходности интегрисања гљива (макрогљива) у европске еколошке политике упоредо са животињама и биљкама, како би се заштитиле у њиховим природним стаништима.

Упркос томе, тренутно европско законодавство о животној средини фокусира се на заштиту биљака и животиња, искључујући гљиве, које су суштинске компоненте копнених станишта. Штавише, макрогљиве се могу користити као индикатори за описивање услова животне средине шума и других копнених станишта.

Да би се попунила ова празнина, гљиве би требало да буду укључене у процесе доношења закона и одлука иу иницијативе за очување и заштиту животне средине, како би се створила свеобухватна стратегија очувања.

У том контексту, први корак је прикупљање постојећих података о макрогљивама у ЕУ и успостављање заједничких пописних/мониторинг протокола и стандарда, као и оних који постоје за биљке и животиње.

Сматрамо да је од суштинског значаја да еколошка тела координирају ове активности, а да то не препуштају само удружењима, приватним субјектима и универзитетима.

Општи циљ рада на пројекту је подршка:

  • Проширење обима постојећег европског еколошког законодавства са гљивама у односу на праћење станишта и биодиверзитета и заштиту/обнављање шума
  • Интеграција гљивичних врста у Анекс Директиве о стаништима
  • Развој платформе ЕУ базе података за праћење макрогљива

Очекивани исходи прве фазе пројекта (у периоду јул 2023 – децембар 2024) су успостављени заједнички стандарди и протоколи ЕУ за попис и мониторинг макрогљива.

Истраживање засновано на ЈоНеФ упитнику

Молимо Вас да попуните доњи он-лине упитник који се односи на ИМПЕЛ пројекат ЈоНеФ (Јоинт оф Нетворкс фор Вилд Фунги).

ЈоНеФ упитник / Део 1

ЈоНеФ упитник / Део 2

Сврха истраживања заснованог на ЈоНеФ упитнику је прикупљање, упоређивање и анализа информација и података о очувању и прикупљању података о европским макрогљивама.

Чланови ЈоНеФ пројекта и стручњаци за микологију који нису активни чланови могу одговорити на упитник.

Рок за попуњавање упитника је 26. новембар 2023. године.


Number: – Status: Ongoing – Period: 2023 – Topic: Nature protection - Tags:

Subscribe to our newsletter