IMPEL Logo

Om IMPEL

IMPEL:s medlemmar består av 55 miljömyndigheter i 36 länder: de 28 EU-medlemsstaterna, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Serbien, Turkiet, Island, Kosovo*, Albanien, Schweiz och Norge. Inom IMPEL-föreningen kallas de för IMPEL:s medlemsländer.
IMPEL:s generalförsamling kan ta in observatörer i föreningen som då kan delta i generalförsamlingens möten med rådgivande röst. En observatör kan vara en internationell organisation eller ett internationellt nätverk som har en nära koppling till IMPEL:s verksamhet. Experter som utses av en observatörs företrädare kan också delta i IMPEL:s projekt och verksamhet.

(*Denna utnämning påverkar inte ställningstaganden om status och är i linje med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och ICJ:s yttrande om Kosovos självständighetsförklaring.)

Subscribe to our newsletter