IMPEL Logo

About IMPEL

Styrelsen är föreningens verkställande organ och ansvarar för den dagliga förvaltningen och genomförandet av generalförsamlingens beslut. Den sköter till exempel relationerna med viktiga externa intressenter som Europeiska kommissionen, utarbetar nätverkets budget och förvaltar och fördelar medel vid behov. Styrelsen övervakar sekretariatet.

För närvarande består styrelsen av:

Marco Falconi

Marco Falconi arbetar som tekniker vid ISPRA (Italienska institutet för miljöskydd och forskning) och är ledare för IMPEL:s expertgrupp för vatten och mark. Han har två masters – en i miljövetenskap och en annan i geologi.
Marco har internationell erfarenhet från projekt med FN i Balkanländerna och från GEO6-bedömningar. Han är en av EIONET:s nationella referenscenter för mark. Inom ISPRA är han samordnare för kapitlet “Soil and Land” i den årliga rapporten om stadsområden. Han är också vetenskaplig samordnare för Remtech Europe, en årlig konferens om förorenade områden. Han undervisar i miljöbedömning vid det polytekniska universitetet i Marche och vid universitetet i Camerino.

Florije Kqiku

Florije Kqiku, a seasoned professional with nearly two decades in Government of Kosovo and four years in the private sector, excels in environmental law and enforcement. Serving as the Head of Division for Inspection at the Ministry of Environment, Spatial Planning, and Infrastructure in Kosovo from 2014-2023, she led strategic initiatives, represented Kosovo internationally, and managed legislative reforms. Florije's expertise extends to project management, training, and coordination in regional and EU networks. Holding a Master's in Management and The Environment from the University of Lancaster and a background as an engineer of architecture from the University of Prishtina, she offers a unique and comprehensive perspective on environmental issues. Florije is a multilingual, dedicated leader, actively contributing within IMPEL since 2014, participating in various projects, including those focused on combating Environmental Crime. Notably, she has served as the National Coordinator for Kosovo within the framework of IMPEL and as the National Coordinator for EnviCrimeNet for a decade.

Rob Kramers

Rob Kramers is an international expert and programme manager at the knowledge Centre for the Environment at Rijkswaterstaat in The Netherlands. His organisation is part of the ministry of Infrastructure and Water management. 

The primary focus of his team is capacity building and training on environmental themes. With 25 years of experience within IMPEL, Rob contributed on many of the projects. Doing the Right Things (Inspection planning) and the Knowledge and Innovation Centre are some of them. Rob was the programme manager for IMPEL’s Knowledge and Information Programme and is one of the ambassadors of the IMPEL Review Initiative programme.

Bojan Počkar

Bojan är en ledande miljöinspektör vid inspektionen för miljö- och fysisk planering i Slovenien. Han har en examen i organisationsvetenskap från universitetet i Kranj i Slovenien. Han är chef för den avdelningsövergripande arbetsgruppen för TFS-frågor i Slovenien (medlemmarna inspektionen, polisen, finansförvaltningen) och har varit involverad i IMPEL i över tio år som nationell samordnare, nationell kontaktpunkt för TFS, medlem av styrkommittén för expertgruppen för avfall och TFS och aktiv medlem i olika IMPEL-projekt inom expertgrupperna för avfall och TFS och övergripande expertgrupper. Bojan är vice ordförande för projekt. 

Marinus Jordaan

Marinus Jordaan is working as an inspection expert in the behavioural intervention team of the regional environmental agency DCMR Rijnmond area in the Netherlands. He joined the IMPEL family with the Idepend decision tool project in 2012. He joined the IED Implementation project in 2015 and is Industry and Air deputy since 2021 and became expert team leader in April 2023. Marinus has international experience in soil investigation and remediation in Australia, training inspectors and permitters from several at the time ‘’new’’  EU members from 2000 on in Poland, Latvia, Estonia and Bulgaria but also others like Russia. He holds the B.Sc. in Environmental Engineering from the van Hall Institute in Groningen and Master of Public administration from the Antwerp University.

Alfred Dreijer

Alfred arbetar på tillståndsmyndigheten i provinsen Drenthe i Nederländerna och utfärdar tillstånd för jakt, naturskydd och skogsbruk. För provinsen Drenthe deltar han i en nationell arbetsgrupp för naturskyddslagstiftning och i den nationella arbetsgruppen för vargförvaltning. Han har tidigare arbetat som fastighetsmäklare vid ministeriet för jordbruk, natur och fiske och även som naturskyddshandläggare i provinsen Friesland. Han har varit engagerad i IMPEL sedan 2017  och 2021 valdes han till ledare för expertgruppen för naturfrågor.

Martine Blondeel

Martine är en ledande expert på miljö- och rumslig verkställighetspolitik vid avdelningen för miljö och rumslig utveckling i den flamländska regeringen i Belgien. Dessförinnan var hon under många år chef för chefsinspektionen vid avdelningen för miljöinspektion. I den rollen övervakade hon samordningsarbetet för flera experter inom olika miljöområden som luft, avloppsvatten, avfall, avfallstransporter, buller, lukt, ozonnedbrytande ämnen och växthusgaser, mark och grundvatten, genetiskt modifierade organismer, system för energihantering, miljöledningssystem och Reach-förordningen. Dessförinnan var hon expertkoordinator på området luftföroreningar och kontroll av luktolägenheter. Hon har erfarenhet som miljöinspektör, som politiskt sakkunnig på luftområdet och som vetenskapsutbildare. Hon har studerat vid universitetet i Leuven och därefter ytterligare examensstudier vid universiteten i Antwerpen och Gent. Hon har deltagit i Impel sedan 2007 – främst i expertgrupperna Industry & Air och Cross Cutting Issues – och 2021 valdes hon till ledare för expertgruppen Cross Cutting Issues.

Subscribe to our newsletter