IMPEL Logo

About IMPEL

Sekretariatets personal består av fem tjänstemän:

Will Fawcett

Will Fawcett är ansvarig för IMPEL:s organisatoriska och operativa stöd. Hans huvuduppgifter är att planera, samordna och följa upp styrelsemöten och möten i bolagsstämman. Han stöder ordföranden och vice ordföranden i deras arbete. Han hjälper till att utarbeta bidragsansökningar och rapporter i samarbete med styrelsen, expertgruppsledare, projekt- och ekonomichefen. Han samordnar sekretariatet och kopplar samman och hanterar leverantörer av varor och tjänster. Han samordnar också verksamheten med andra relevanta nätverk för miljöövervakning.

 

Pinar Topkaya

Pinar Topkaya ansvarar för projektledningen. Hon ansvarar för tillsynen av projektportföljen och verksamheten samt för att upprätta förvaltningsplaner för IMPEL-projekt. Hon upprättar riskhanteringsplaner och ser till att rapportera och kontrollera ändringar. Hon stöder expertgrupperna när de upprättar sina arbetsplaner. Hon ser till att övervaka och rapportera om projektets framsteg i rätt tid och utarbetar tekniska rapporter för IMPEL:s bidragsrapportering. Hon stödjer projektledare för kostnadskontroll i samarbete med finansansvarig.

>
Fotini Stamati

Fotini Stamati - Allmänt administrativt stöd

Fotini Stamati tillhandahåller IMPEL’s generell administrativ support. Hon förvaltar processen för intresseanmälan och medlemmarnas’ tillgång till intranätet och upprätthåller en uppdaterad kontaktlista. Hon distribuerar relevant information till nationella samordnare, styrelsen och medlemsorganisationer. Hon stöder intranätskommunikation från styrelsen, kommittéer, projekt och aktiviteter till nätverket. Hon ger stöd för att inrätta videokonferenser och registreringsförfaranden för IMPEL-möten och hanterar IMPEL-kalendern.
Eleni Belmpa

Eleni Belmpa is in charge of Travel and Event Management and Support in IMPEL. She is responsible for preparing, organizing and managing IMPEL's virtual and hybrid physical events, including conferences, meetings, and general assemblies. She also develops standardized event components, such as forms, checklists, and model communications, that can be used for all events.

Subscribe to our newsletter