IMPEL Logo

Ansvarsfriskrivning

IMPEL-nätverket garanterar inte att den information som tillhandahålls är aktuell, korrekt, fullständig eller felfri. Vi tar inget ansvar för skador eller förluster som uppstår direkt eller indirekt genom användning av denna webbplats, förutsatt att de inte har orsakats avsiktligt eller genom grov vårdslöshet.
Vi förbehåller oss uttryckligen rätten att ändra, komplettera och radera webbplatsen delvis eller helt utan föregående meddelande, eller att helt eller under en begränsad tid avbryta publiceringen.

Denna webbplats innehåller länkar till andra webbplatser. Vi tar uttryckligen avstånd från innehållsfrågan på länkade externa sidor eftersom vi inte har någon kontroll över dessa sidor och inte är ansvariga för deras innehåll.

Alla bilder som används på denna webbplats har använts efter samtycke från respektive fotograf.

Under inga omständigheter kommer IMPEL att hållas ansvarig för någon part som väljer att förlita sig på information som finns på webbplatsen. Varje person eller enhet som förlitar sig på information som erhållits från denna webbplats gör det på egen risk.

Det faktum att vi sprider information på denna webbplats skapar inte någon rätt eller fördel, materiell eller processuell, som kan verkställas enligt lag eller rättvisan, av en part mot nätverket, dess instrument, dess tjänstemän eller någon annan person.

Vårt program samlar inte in eller spårar personlig information från sin webbplats såvida inte besökaren frivilligt har lämnat personlig information för korrespondens eller andra ändamål. Generisk information från serverloggar kan användas för att spåra antalet besökare på webbplatsen, vilken typ av webbläsarprogramvara som används och vilka vägar besökarna tar genom webbplatsen. Denna information kommer endast att användas i aggregerad form och endast i syfte att förbättra vår webbplats och dess service till våra besökare genom att göra den information vi tillhandahåller lättare att hitta och använda.

Subscribe to our newsletter