IMPEL Logo

IMPEL Supporting IED Implementation Project Anbud - Sista inlämningsdag 7 september

17 Aug, 2023

IMPEL Supporting Industrial Emissions Directive (IED) Implementation project syftar till att dela kunskap och god praxis bland tillsynsmyndigheter och utveckla vägledning och utbildningsmaterial för att stödja ett effektivt genomförande av IED.  

I detta projekt finns arbetsgruppen för grisar och fjäderfä, som syftar till att genomföra miljökontroller på intensiva djurhållningsgårdar. 

Inom ramen för denna arbetsgrupp söker IMPEL en tjänsteleverantör för att utarbeta en kort video för spridningsändamål av arbetsgruppens resultat.   

Se bifogad tjänsteannons för konsulten inom ramen för IMPEL Supporting IED Implementation.  

Dagsfristen för ansökningar är den 7 september 2023. 

Subscribe to our newsletter