IMPEL Logo

IMPEL TIGDA Projektanbud - Tidsfristen förlängd - 30 juni

20 Jun, 2023

IMPEL-projektet Tackling illegal groundwater drilling and abstractions (TIGDA) syftar till att dela kunskap och god praxis om hur man hanterar borrning och uttag av grundvatten. Detta skulle inkludera specifika tillståndsvillkor, ackrediteringar samt verkställighetsverktyg och metoder som finns på plats i olika medlemsstater för att minska olaglig borrning och grundvatten (över)uttag och därmed bidra till att uppnå en god kvantitativ och kvalitativ status för grundvattenförekomster. 

Under TIGDA-projektet finns ett arbetspaket för "Earth Observation Techniques for the Detection of Illegal Groundwater Activities". Detta arbetspaket syftar till att granska de olika typerna av jordobservationsmetoder och data som kan användas för att upptäcka olagliga grundvattenaktiviteter. Inom arbetspaketet finns det ett behov av att tillhandahålla en skriftlig rapport med rekommendationer för jordobservationsmetoder och data mot omfattningen av olaglig grundvattenaktivitet.  

Därför söker IMPEL, för behoven i arbetspaketet "Earth Observation Techniques for the Detection of Illegal Groundwater Activities", efter en tjänsteleverantör.  

Se bifogad annons för konsult inom ramen för IMPEL TIGDA Project. 

Datumet för ansökningar har förlängts till den 30 juni. 

Subscribe to our newsletter