IMPEL Logo

Gemensamt webbseminarium: Introduktion till avfallsinspektioner i hamnar

10 May, 2021

När: 16 mars 2021 kl. 14.00 – 15.00 CET

Ett gemensamt webbseminarium som anordnas av UNU SCYCLE och Republiken Sloveniens inspektionsenhet för miljö och fysisk planering (IRSOP) kommer att äga rum den 16 mars kl. 14.00 CET som en introduktion till online-utbildningen om avfallsinspektioner i hamnar.

Vetsseminariet anordnas inom ramen för Waste Force-projektet, ett tvåårigt projekt som finansieras av EU:s fond för inre säkerhet – Police och som syftar till att öka den operativa kapaciteten hos de myndigheter som deltar i kampen mot olaglig handel och hantering av avfall.

Efter en kort översikt över WasteForce-projektets verktyg och metoder kommer webbseminariet att fokusera på praktiska aspekter i samband med repatriering av olagliga avfallstransporter, baserat på ett verkligt fall som undersökts av de slovenska myndigheterna.

Representanter från inspektions- och tillsynssektorn, forskare och beslutsfattare är välkomna att delta i onlineföreläsningarna och i den frågestund som planeras i slutet av webbseminariet.

Interesserade deltagare kan registrera sig på WasteForce-webbplatsen

Källa: WasteForce

 

Subscribe to our newsletter