IMPEL Logo

Protokoll från forumet för miljöövervakning och styrning, den 2 juni 2021

14 Jun, 2021

Mötet i forumet för efterlevnad av miljöbestämmelser och styrning leddes av Aurel Ciobanu-Dordea, direktör för genomförande och stöd till medlemsstaterna vid GD Miljö.

Mötet bestod av två arbetsmöten. Under den första delen av det första arbetsmötet presenterades de viktigaste budskapen och resultaten från de fyra nätverksdagarna samt relevant arbete inom NEPA-BRIG.

För mer detaljerad information om mötet i forumet för efterlevnad och styrning av miljölagstiftningen kan du läsa utkastet till protokoll. 

.

Subscribe to our newsletter