IMPEL Logo

Nytt anbudsförfarande för en app för datainsamling

19 Oct, 2021

Projektet Europe Marine Transborder Transect for the monitoring of macro fauna and anthropogenic presures (Europe-MTT 2021), syftar till att starta en process som ska sluta med gemensamma europeiska riktlinjer för övervakning av valar och havssköldpaddor och deras hot, såsom plast och sjöfart, inom ramen för ramdirektivet om en marin strategi, där stora fartyg används som observationsplattformar

Därmed söker IMPEL en tjänsteleverantör som under 20 dagar i genomsnitt i november och december 2021 kan arbeta med att utveckla en APP för datainsamling om valar, andra ryggradslösa djur och belastningar som sjötrafik.

Klicka här för att se anbudet och mer information: EUROPE MTT2021 IMPEL Tender

Slutdatum för ansökningar har förlängts till den 7 november 2021.

Subscribe to our newsletter