IMPEL Logo

Anbudsförfarande för NPRI-projektet

25 Jul, 2022

På IMPEL:s nationella initiativ för expertgranskning (National Peer Review Initiative, NPRI) fas IV syftar till att bygga upp en oberoende kapacitet för expertgranskning. Det strategiska resultatet av arbetet är ett bättre och enhetligt genomförande av miljölagstiftningen på nationell och regional nivå, baserat på den specifika rättsliga och tekniska situationen i varje land. NPRI-processen gör det möjligt att identifiera svaga punkter i ett nätverk på grundval av en lokal analys och att identifiera lösningar som också kan tillämpas i hela nätverket. Inom projektet finns det ett behov av att ge expertstöd till projektledare och team inom det specifika området för kollegiala granskningar på internationell nivå.

Följaktligen söker IMPEL en tjänsteleverantör för NPRI:s fas IV-projekt.

Se den bifogade tjänsteannonsen för en konsult inom ramen för IMPEL:s projekt National Peer Review Initiative (NPRI) Phase IV.

Den sista ansökningsdagen har förlängts - den nya sista ansökningsdagen är den 8 september 2022.

TJÄNSTESKRIVNING FÖR KONSULTANT I RAMVERKANEN FÖR IMPEL NATIONAL PEER REVIEW INITIATIVE (NPRI) FAS IV PROJECTINVITATION TO TENDER

Subscribe to our newsletter