IMPEL Logo

Anbudsförfarande för resetjänster

26 Nov, 2021

IMPEL har öppnat ett anbudsförfarande för en leverantör av resetjänster.

Detta skulle innebära att tillhandahålla en resetjänst och resehantering för nätverket.

Den fullständiga specifikationen finns här:Anbudsinfordran för resetjänster och resehantering

Slutdatum är den 17 december 2021.

Subscribe to our newsletter