IMPEL Logo

Tre anbudsinfordringar för tjänster till stöd för Impels verksamhet

30 Dec, 2022

IMPEL har i dag öppnat anbudsförfaranden för tre tjänster för att stödja IMPEL:s verksamhet. Dessa är: 

  1. Tjänsteannons - Stöd till resor och möten
  2. Tjänsteannons - Webbplats och allmänt administrativt stöd
  3. Tjänsteannons - Spridning av projektresultat

Alla har samma svarsfrist, 15:00 den 22 januari. Kontaktperson är Jean-Luc Perrin, jean-luc.perrin@developpement-durable.gouv.fr 

.

Subscribe to our newsletter