IMPEL Logo

News

 • Ny ordförande och nya vice ordförande för IMPEL-nätverket

  22 Dec, 2021

  Ana Garcia från IGAMAOT i Portugal har valts till ordförande för IMPEL. Jean-Luck Perrin från ministeriet för ekologisk övergång har valts till vice ordförande för IMPEL:s projekt. Kristina Rabe från det federala ministeriet för miljö, naturskydd och kärnsäkerhet har valts till vice ordförande för administration i IMPEL.

  [Read more]
 • Resultat av NPRI:s fas III-seminarium för avslutande online-seminarium

  22 Dec, 2021

  National Peer Review Initiative (NPRI) höll sitt avslutande seminarium online måndagen den 20 december 2021. Huvudsyftet med seminariet var att illustrera erfarenheter och fördelar i Italien, Nederländerna, Portugal och Italien.

  [Read more]
 • Resultat av online-workshopen "Avfall slut och biprodukter: överensstämmelse med Reach"

  09 Dec, 2021

  Online-workshop om slutligt avfall och biprodukter: överensstämmelse med Reach hölls den 25 november 2021 som en del av IMPEL-projektet Avfallshantering och cirkulär ekonomi. På workshopen diskuterades när och hur REACH kommer in i bilden när man i praktiken bedömer statusen för biprodukter eller avfall i slutet av avfallet, och hur operatörer och tillsynsmyndigheter kan se till att REACH tillämpas vid rätt tidpunkt och på rätt sätt i praktiken.

  [Read more]
 • Översikt över IMPEL:s vatten- och markprojekt 2022 och framåt - 26 januari 2022, 10.00 - 12.20 CET

  09 Dec, 2021

  IMPEL:s expertgrupp för vatten och mark bjuder in dig till deras öppna dag på nätet den 26 januari 2022 från 10.00 - 12.20 CET. För mer information, se nedan och/eller klicka här.

  [Read more]
 • Inbjudan att delta i NPRI fas III, online-seminarium för avslutande av projektet den 20 december.

  03 Dec, 2021

  Du inbjuds vänligen att delta i IMPEL National Peer Review Initiative (NPRI) fas III, Online Closing Seminar med titeln "NPRI: the actual implementation - New experiences and way forward" som kommer att äga rum måndagen den 20 december 2021 kl. 09.30-12.30 CET.

  [Read more]
 • FN:s 26:e partskonferens om klimatförändringar (COP26) i Glasgow

  16 Nov, 2021

  Storbritannien var värd för FN:s 26:e partskonferens om klimatförändringar (COP26) i Glasgow från den 31 oktober till den 12 november 2021. COP26-toppmötet förde parterna samman för att påskynda åtgärder mot målen i Parisavtalet och FN:s ramkonvention om klimatförändringar.

  [Read more]
 • SPARA DATUMET! WORKSHOP om slutligt avfall och biprodukter: efterlevnad av Reach den 25 november kl. 10.00-17.00 CET

  09 Nov, 2021

  Samspelet mellan Reach och ramdirektivet om avfall är ofta en kritisk fråga både för verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter. Workshopen, som anordnas inom ramen för IMPEL-projektet "Waste Management & Circular Economy", vill diskutera när och hur Reach kommer in i bilden när man i praktiken bedömer statusen som biprodukt eller avfall i slutskedet, och hur operatörer och tillsynsmyndigheter kan se till att Reach tillämpas i rätt ögonblick och på rätt sätt i praktiken.

  [Read more]
 • Regionalt seminarium om politik och verktyg för att se till att miljöbestämmelserna efterlevs

  09 Nov, 2021

  Information om ett evenemang för ett partnernätverk. Detta andra regionala seminarium kommer att ge deltagarna från de östliga partnerländerna (Östliga partnerländerna) och OECD:s ekonomier möjlighet att dela och diskutera resultaten av de två granskningar av miljösäkerheten i Östliga partnerländerna, Armenien och Moldavien, som OECD genomförde 2020-2021. Man kommer också att diskutera vad som kännetecknar en tydlig och omfattande politik för miljötillämpning, de verktyg som myndigheterna har till sitt förfogande för att se till att reglerna följs och den optimala kombinationen av påföljder för bristande efterlevnad.

  [Read more]
 • Ansökan om fallstudier MPE och jordtvätt

  18 Oct, 2021

  Under 2021 kommer Water and Land Remediation att samla in fallstudier för flerfasutvinning (MPE) och jordtvätt. Alla som är intresserade av att dela med sig av resultaten av tillämpningen av någon av de två nämnda teknikerna uppmanas att lämna in dem i följande format i MS Word (ingen pdf) senast den 15 december 2021 till marco.falconi@impel.eu med ämnet "MPE Case Study" eller "Soil Washing Case Study". Om du har flera fallstudier, förbered och skicka olika filer så att de blir lättare att behandla. Ni kommer att ingå som "bidragsgivare".

  [Read more]
 • Resultat av online-workshopen om operatörernas egenkontroll av luftutsläpp: "Mer fokus och utbyte av god praxis är nyckeln"

  12 Oct, 2021

  En online-workshop om operatörernas egenkontroll av luftutsläpp hölls den 28 september och 11 oktober som en del av IMPEL-projektet Supporting IED Implementation 2021-2024, som organiserades gemensamt av ARPA Sardegna (Italien) och IGAMAOT (Portugal). Workshopen fokuserade på viktiga ämnen som operatörernas egenkontroll av luftutsläpp, kontinuerliga och icke-kontinuerliga, särskilt på tillförlitligheten i egenkontrollen och operatörernas (skyldighetsinnehavarnas) rapportering av den.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter