IMPEL Logo

News

 • IMPEL participates in Seminar on organised crime

  14 Nov, 2023

  IMPEL participates in Seminar on organised crime

  [Read more]
 • IMPEL Participates in seminar in Ukraine for the SEI

  10 Nov, 2023

  IMPEL Participates in seminar in Ukraine for the SEI

  [Read more]
 • Environmental Protection Agency of Montenegro joins IMPEL

  07 Nov, 2023

  Environmental Protection Agency of Montenegro joins IMPEL

  [Read more]
 • Expertgruppsmöte för industri och luft Stuttgart 18-19 oktober 2023

  20 Oct, 2023

  Industry & Air Expert Team Meeting 2023 ägde rum den 18 och 19 oktober i Stuttgart och online. Det organiserades av den internationella avdelningen vid Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg i Tyskland inom ramen för Europeiska unionens nätverk för genomförande och efterlevnad av miljölagstiftning (IMPEL). Stort tack till att vi kunde använda deras byggnad och till medhjälparna från ministeriet och vår tyske kollega Oliver Wolf. Vi hade inte kunnat göra det till en sådan framgång utan deras hjälp och även IMPEL-sekretariatets kollegor!

  [Read more]
 • IMPEL-möte för expertgruppen för verktyg och metoder för korsskärning

  17 Oct, 2023

  IMPEL Cross Cutting Tools and Approaches Expert Team Meeting ägde rum den 27 september 2023 i Rom på det italienska institutet för miljöskydd och forskning (ISPRA) huvudkontor. Projekt under IMPEL Cross Cutting Tools and Approaches Expert Team har också organiserat back-to-back-evenemang med detta möte.

  [Read more]
 • IMPEL-projektet för avfallshantering och cirkulär ekonomi höll en utbildning i Bukarest

  13 Oct, 2023

  Den 4-6 oktober hölls en tredagarsutbildning i Bukarest, Rumänien, inom ramen för IMPEL-projektet "Avfallshantering och cirkulär ekonomi". Vid mötet deltog 25 miljöexperter (främst inspektörer och tillståndsgivare) från olika länder och från Rumänien. Dessutom deltog över 60 IMPEL-medlemmar online.

  [Read more]
 • REACH Regulation and Circular Economy Guideline is now available

  12 Oct, 2023

  In order to promote circular economy, the concepts of ‘by-product’ and ‘End-of-Waste’ are highly relevant. REACH does not apply to waste. But REACH does apply to by-products and end-of-waste.

  [Read more]
 • IMPEL Implementation of the Bird and Habitat Directives at European Aerodromes Projektet gjorde besök på flygplatser i Danmark

  05 Oct, 2023

  Flygplatserna täcker en betydande del av Europa och är utspridda över hela kontinenten, där de hyser en stor mängd av Europas växt- och djurarter. Vissa av dessa djur, särskilt de tunga och/eller flocklevande fågelarterna, utgör en av de största farorna för luftfarten. När fåglar och andra djur kolliderar med flygplan (kollision mellan flygplan och vilda djur) kan de äventyra säkerheten för flygplanet, dess besättning och passagerare (och människor som bor i närheten av flygplatser och längre bort).

  [Read more]
 • Slutligt uttalande - 4 Networks Conference

  04 Oct, 2023

  De fyra nätverken IMPEL - European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law, EUFJE - The European Union Forum of Judges for the Environment, ENPE - European Network of Prosecutors for the Environment och EnviCrimeNet har idag offentliggjort ett uttalande efter den framgångsrika 4 Networks Conference som hölls i Rom förra veckan. Uttalandet fokuserar på fem viktiga ämnen som nätverken anser vara avgörande för att ta itu med miljöbrott, nämligen nya tekniker för att förebygga och upptäcka miljöbrott Behovet av att administrativ och straffrättslig brottsbekämpning kompletterar varandra. Att göra miljöbrott olönsamma. Bedömning, sanering och ersättning för uppkomna skador. Att mäta resultaten av brottsbekämpningen.

  [Read more]
 • 4 Networks konferens startar i morgon!

  27 Sep, 2023

  Det är snart dags för den första 4 Networks-konferensen som hålls på plats sedan 2017! Evenemanget inleds i morgon och samlar över 400 deltagare från relevanta myndigheter och medlemmar i de 4 nätverken IMPEL, EUFJE, ENPE och EnviCrimeNet. Syftet med konferensen är att diskutera gemensamma insatser för att bekämpa miljöbrott.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter