IMPEL Logo

News

 • Resultaten från IMPEL Water and Land Remediation Project presenterades vid AquaConSoil 2023

  14 Sep, 2023

  Marco Falconi, projektledare för sanering av vatten och mark, deltog i konferensen AquaConSoil 2023 som äger rum i Prag den 11-15 september 2023. Marco Falconi presenterade resultaten från IMPEL Water and Land Remediation Project vid konferensen den 13 september 2023 under TOPIC 3: Sustainable remediation, emerging contaminants and prevention towards zero pollution.

  [Read more]
 • IMPELs styrelse på besök i Balkanländerna

  04 Jul, 2023

  IMPELs styrelse på besök i Balkanländerna

  [Read more]
 • 25:e generalförsamlingen för IMPEL

  20 Jun, 2023

  IMPELs 25:e generalförsamling äger rum i Stockholm

  [Read more]
 • 15:e seminariet om lärdomar från industriolyckor hölls den 23-24 maj 2023

  14 Jun, 2023

  Insamling och analys av data om industriolyckor är nödvändig för att förhindra nya olyckor. Inspektörerna måste ha exempel på olyckssituationer för att kunna förstå vad som verkligen hände och vilka åtgärder som slutligen vidtogs i sådana situationer. Sedan 1999 har ett antal seminarier om lärdomar hållits för att underlätta spridningen och utbytet av information mellan medlemsstaternas inspektionsorgan. Den 23-24 maj 2023 ägde det 15:e seminariet om lärdomar från industriolyckor rum i Marseille i Frankrike. Syftet med seminariet var att fortsätta utbyta erfarenheter om olyckor (explosioner, bränder, föroreningar etc.) som rör både tekniska aspekter och tillämpliga bestämmelser och att stärka erfarenhetsutbytet mellan medlemsstaternas inspektionsorgan samt att främja utvecklingen av god praxis. Under seminariet presenterade inspektörerna utvalda olyckor genom att ge tekniska beskrivningar och resultaten av den analys som utförts (vidtagna åtgärder, organisatoriska brister, system eller material som inte fungerade etc.). De redogjorde också för de lärdomar som dragits av olyckorna och sina egna erfarenheter under eller efter olyckan. Seminarierapporten kommer att publiceras inom kort. Klicka här för att läsa mer om de tidigare seminarierna.

  [Read more]
 • NPRI-projekt med den slovakiska miljöinspektionen (SIŽP)

  12 Jun, 2023

  Den slovakiska miljöinspektionen (SIŽP) deltar aktivt i IMPEL:s National Peer Review Initiative (NPRI) och genomför ett NPRI-program med inriktning på utvecklingen av en särskild ny avdelning för tekniska innovationer för att stödja användningen av innovativa verktyg för att öka effektiviteten och ändamålsenligheten i inspektioner och annan miljöskyddsverksamhet . Från 29 till 31 maj hölls ett möte i Bratislava inom ramen för NPRI med 22 företrädare för SIŽP. Även NPRI-projektgruppens medlemmar från Portugal, Rumänien, Italien och Albanien deltog i mötet, både för att ge sitt bidrag till diskussionen men också för att bevittna det pågående arbetet i Slovakien som exempel och erfarenhet av peer review som kan användas i deras eget specifika NPRI-perspektiv. Ján Jenčo, generaldirektör för SIŽP, nämnde att NPRI-projektet är viktigt för hans organisation, eftersom tillämpningen av den flexibla NPRI-metoden kommer att göra det möjligt för dem att påskynda utvecklingsprocessen för den nyligen inrättade avdelningen för tekniska innovationer. Han påpekade att genomförandet av NPRI-projektet, med stöd av det internationella NPRI-teamet, har ett betydande mervärde för hans organisation. Detta gäller särskilt omvandlingen av SIŽP:s ambitioner till konkret utveckling av innovativa verktyg. I detta skede av projektet är bland annat avgränsningen av det slovakiska NPRI-projektet, diskussionen och analysen av resultaten av en intressentanalys viktiga för det fortsatta genomförandet av projektet. De nationella projektledarna, som har till uppgift att utveckla systemet för den nya avdelningen, och flera företrädare för det slovakiska inspektoratets regionala avdelningar, "användare" av den tjänst som är under utveckling, deltog också i mötet och gav sina reflektioner. Resultaten av de konstruktiva diskussionerna mellan de slovakiska deltagarna, liksom reflektionerna från medlemmarna i det internationella NPRI-projektteamet, utgjorde sedan en viktig grund för de uppföljningssteg som SIŽP kommer att vidta. NPRI:s projektgrupp kommer också att främja den nya fasen av verksamheten. Mötet användes också av medlemmarna i den internationella NPRI-projektgruppen för att dela med sig av och diskutera framstegen i genomförandet av deras NPRI-projekt genom inbördes reflektion. Detta tillvägagångssätt visade sig vara särskilt värdefullt.

  [Read more]
 • IMPEL Nature Protection Expert Team Meeting hölls den 20 april 2023

  01 Jun, 2023

  IMPEL Nature Protection Expert Team Meeting ägde rum den 20 april 2023 i Rom. Italienska institutet för miljöskydd och forskning (ISPRA) var värd för evenemanget. 30 representanter från 18 länder deltog i mötet på plats och många fler anslöt sig online.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter