IMPEL Logo

News

 • IMPEL Nature Protection Expert Team Meeting hölls den 20 april 2023

  01 Jun, 2023

  IMPEL Nature Protection Expert Team Meeting ägde rum den 20 april 2023 i Rom. Italienska institutet för miljöskydd och forskning (ISPRA) var värd för evenemanget. 30 representanter från 18 länder deltog i mötet på plats och många fler anslöt sig online.

  [Read more]
 • Gemensam inspektion av IMPEL:s projektgrupp för offentliga olägenheter

  01 Jun, 2023

  Inom ramen för IMPEL Supporting IED Implementation Project organiserade arbetsgruppen för offentliga olägenheter ett projektgruppsmöte och en gemensam inspektion vid en massa- och pappersfabrik i Finland den 15-16 maj 2023. Inspektörer från Portugal, Spanien, Tyskland och Finland deltog.

  [Read more]
 • IMPEL NPRI Projekt med Nordmakedonien och Serbien

  26 May, 2023

  IMPEL:s National Peer Review Initiative (NPRI) lägger grunden för utvecklingen av självständiga peer review-aktiviteter i nationella nätverk av miljömyndigheter och miljöorgan. NPRI-metoden kan användas som ett flexibelt verktyg för att förbättra den egna prestationen genom dialog, gemensam konfrontation och utbyte av god praxis mellan kollegor som tillhör samma nätverk eller en grupp av intressenter som arbetar med samma frågor. Det är ett kraftfullt verktyg som stöder genomförandet av EU:s ECA-initiativ, främst genom dess potential att implementera god och bästa praxis och homogenisering.

  [Read more]
 • Gemensam workshop för IMPEL-projektet Marine Transborder Transects-MTT och LIFE-projektet Conceptu Maris

  12 May, 2023

  Under många år har flera forskningsorgan arbetat med att övervaka valar med hjälp av stora fartyg och färjor som plattform för observationer. Det finns ett stort behov av att alla teamledare från de olika forskningsorganen träffas och stärker samarbetet, de bästa metoderna och förbättringen av den gemensamma forskningen och det gemensamma övervakningsprotokollet samt utökar undersökningstäckningen. IMPEL Europe Marine Transborder Transect (MTT) Project syftar till att länka samman de två nätverken (Medelhavet och Atlanten) och utvidga nätverken till de södra länderna i Medelhavsregionen för att stärka genomförandet av miljölagstiftningen i Europa.

  [Read more]
 • Gemensam inspektion av IMPEL:s projektgrupp för industriell uppfödning av fjäderfä och grisar

  11 May, 2023

  Delprojektet Industrial Rearing of Pigs and Poultry under IMPEL Supporting IED Implementation Project hade ett hybridmöte med projektgruppen den 3 maj 2023 i Murcia, Spanien, och en gemensam inspektion på en suggfarm den 4 maj 2023 i Murcia, Spanien. Från IMPEL deltog miljöhandläggare från Spanien, Nederländerna, Irland, Storbritannien, Island, Polen, Belgien och Europeiska kommissionen. Även tjänstemän från Estland, Österrike, Danmark, Albanien, Italien och Slovenien deltog online i arbetsgruppen.

  [Read more]
 • BIOVAL Anbudsinfordran Sista dag 19 maj

  09 May, 2023

  Europeiska unionens forum för miljödomstolar (EUFJE) är en internationell ideell förening. Forumets mål är att bidra till bättre genomförande och efterlevnad av nationell, europeisk och internationell miljölagstiftning: - genom att bidra till en bättre kunskap om miljölagstiftning bland domare, - genom att dela med sig av rättspraxis, och - genom att utbyta erfarenheter när det gäller utbildning av domare i miljörätt. Föreningen är registrerad i Belgien och har sitt säte i Bryssel. Arbetsspråken är nederländska, engelska och franska.

  [Read more]
 • IMPEL-projektet Trendvändning i grundvattenföroreningar presenterades för CIS grundvattenexperter

  27 Apr, 2023

  IMPEL-projektet Trendbrott i grundvattenföroreningar presenterades den 19 april via videolänk vid det 43:e mötet i CIS Groundwater Working Group som ägde rum i Uppsala (Sverige).

  [Read more]
 • Ukrainas statliga miljöinspektion ansluter sig till IMPEL

  19 Apr, 2023

  Ukrainas statliga miljöinspektion ansluter sig till IMPEL

  [Read more]
 • IMPEL Industry and Air Expert Team Steering Committee sammanträdde i Bryssel och hade ett möte med Europeiska kommissionen

  10 Apr, 2023

  Den 3 och 4 april träffades alla arbetsgruppsledare i expertgruppen för industri och luft i Bryssel. De diskuterade framstegen i sina grupper och hade en brainstorm om nästa projektcykel 2025-2027. Under de följande månaderna före sommaren kommer de flesta arbetsgrupperna att ha sina F2F-möten och många av dem kommer också att organisera ett platsbesök eller en gemensam inspektion. Många av dem kommer också att organisera ett kort webinar kort efter sitt möte där alla IMPEL-medlemmar kan delta, så håll ett öga på IMPEL-nyheterna. Om du är intresserad av ett ämne, vänligen kontakta arbetsgruppsledaren. Arbetsgruppsledarna pratade också om hybrid Expert Team Meeting den 17 och 18 oktober 2023 i Stuttgart, där alla arbetsgrupper kommer att samlas.

  [Read more]
 • IMPEL-projektet Implementation of the Bird and Habitat Directives at European Aerodromes gjorde sitt första flygplatsbesök

  04 Apr, 2023

  Flygplatserna täcker en betydande del av Europa och är utspridda över hela kontinenten, där de hyser en stor mängd av Europas växt- och djurarter. En del av dessa djur, särskilt de fåglar och andra djur som flyger mycket och/eller i flock, utgör en av de största farorna för luftfarten. När fåglar och andra djur kolliderar med flygplan (kollision mellan flygplan och vilda djur) kan de äventyra säkerheten för flygplanet, dess besättning och passagerare (och människor som bor i närheten av flygplatser och längre bort).

  [Read more]

Subscribe to our newsletter