IMPEL Logo

News

 • Ansökan om fallstudier MPE och jordtvätt

  18 Oct, 2021

  Under 2021 kommer Water and Land Remediation att samla in fallstudier för flerfasutvinning (MPE) och jordtvätt. Alla som är intresserade av att dela med sig av resultaten av tillämpningen av någon av de två nämnda teknikerna uppmanas att lämna in dem i följande format i MS Word (ingen pdf) senast den 15 december 2021 till marco.falconi@impel.eu med ämnet "MPE Case Study" eller "Soil Washing Case Study". Om du har flera fallstudier, förbered och skicka olika filer så att de blir lättare att behandla. Ni kommer att ingå som "bidragsgivare".

  [Read more]
 • Resultat av online-workshopen om operatörernas egenkontroll av luftutsläpp: "Mer fokus och utbyte av god praxis är nyckeln"

  12 Oct, 2021

  En online-workshop om operatörernas egenkontroll av luftutsläpp hölls den 28 september och 11 oktober som en del av IMPEL-projektet Supporting IED Implementation 2021-2024, som organiserades gemensamt av ARPA Sardegna (Italien) och IGAMAOT (Portugal). Workshopen fokuserade på viktiga ämnen som operatörernas egenkontroll av luftutsläpp, kontinuerliga och icke-kontinuerliga, särskilt på tillförlitligheten i egenkontrollen och operatörernas (skyldighetsinnehavarnas) rapportering av den.

  [Read more]
 • Workshoppar för egen övervakning och rapportering

  27 Sep, 2021

  Online-workshops om operatörernas egenkontroll av luftutsläpp kommer att hållas den 28 september och 11 oktober, organiserade av IED Implementation IMPEL Project. Workshoppen kommer att fokusera på operatörernas egenkontroll av utsläpp till luft, kontinuerliga och icke-kontinuerliga, och på tillförlitligheten hos operatörernas egenkontroller och rapportering av dem (skyldighetsinnehavare).

  [Read more]
 • IMPEL:s 21:a generalförsamling - Lissabon

  12 Jul, 2021

  IMPEL:s 21:a generalförsamling ägde rum virtuellt mellan den 29-30 juni 2021. Över 80 medlemmar och experter deltog. Ordförande för generalförsamlingen var José Brito e Silva, generalinspektör för IGAMAOT, Ana Garcia, portugisisk IMPEL-samordnare från IGAMAOT och IMPEL:s ordförande Kristina Rabe. Huvudfokus för generalförsamlingen var att enas om förslagen till reform av styrningen och beslutsförfaranden för nätverket.

  [Read more]
 • TJÄNSTEVERKAN FÖR KONSULTANTEN I RÄTTEN FÖR LIFE PROWhiBIT-PROJEKTET

  01 Jul, 2021

  PROWhiBIT är ett EU-finansierat Life-projekt med ett övergripande mål att bidra till paketet för cirkulär ekonomi, principer och mål för avfallshantering samt förebygga, upptäcka och störa miljöavfallsbrott. Inom projektet finns det ett behov av att "rapportera om det aktuella läget på internationell nivå när det gäller miljöavfallsbrott".

  [Read more]
 • TJÄNSTEVERKAN FÖR KONSULENTEN I RÄMSAKERNA FÖR LIFE PROWhiBIT-PROJEKTET

  01 Jul, 2021

  PROWhiBIT är ett EU-finansierat Life-projekt med ett övergripande mål att bidra till paketet för cirkulär ekonomi, principer och mål för avfallshantering samt förebygga, upptäcka och störa miljöavfallsbrott. Inom projektet finns det ett behov av att "rapportera om det aktuella läget på internationell nivå när det gäller miljöavfallsbrott".

  [Read more]
 • SWEAP, tillämpning för rapportering av inspektionsdata

  15 Jun, 2021

  För att registrera inspektionsdata om gränsöverskridande avfallstransporter på plats har LIFE SWEAP-projektet utvecklat en applikation för rapportering av inspektionsdata för mobila enheter. Appen är avsedd för inspektörer och brottsbekämpande tjänstemän i EU för att registrera sina inspektioner av avfallstransporter och göra det möjligt för deras organisationer att ha en fullständig dokumentation av inspektionerna, de upptäckta överträdelserna och uppföljningsåtgärderna.

  [Read more]
 • WasteForce, video om ett verktyg för analys av kriminaltekniska miljödata

  15 Jun, 2021

  För att förklara hur verktyget "Forensic Data Analysis for Waste Trafficking Tool", som publicerats av WasteForce-projektet, fungerar har en instruktionsvideo publicerats. Videon visar exempel på hur verktyget kan stödja datahämtning och analys inom området olagliga avfallstransporter.

  [Read more]
 • Protokoll från forumet för miljöövervakning och styrning, den 2 juni 2021

  14 Jun, 2021

  Aurel Ciobanu-Dordea, direktör för genomförande och stöd till medlemsstaterna vid GD Miljö, var ordförande för forumet för efterlevnad av miljöbestämmelser och styrning. Mötet bestod av två arbetsmöten. Under den första delen av det första arbetsmötet presenterades de viktigaste budskapen och resultaten från de fyra nätverksdagarna samt relevant arbete inom NEPA-BRIG.

  [Read more]
 • EU:s gröna vecka 2021 diskuterar ambitionen om nollutsläpp

  04 Jun, 2021

  Europeiska kommissionen anordnade den gröna veckan som en virtuell konferens med fokus på målet om noll föroreningar.Evenemanget ägde rum den 1-4 juni 2021. Den 2 juni deltog Marco Falconi, expertgruppledare för vatten och mark, i session 4.3 Counting down to a cleaner future: monitoring the risks of hazardous chemicals. Marco Falconi gav en presentation om hantering av förorenade områden och Impel-projektet om sanering av vatten och mark.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter