IMPEL Logo

News

 • SWEAP, tillämpning för rapportering av inspektionsdata

  15 Jun, 2021

  För att registrera inspektionsdata om gränsöverskridande avfallstransporter på plats har LIFE SWEAP-projektet utvecklat en applikation för rapportering av inspektionsdata för mobila enheter. Appen är avsedd för inspektörer och brottsbekämpande tjänstemän i EU för att registrera sina inspektioner av avfallstransporter och göra det möjligt för deras organisationer att ha en fullständig dokumentation av inspektionerna, de upptäckta överträdelserna och uppföljningsåtgärderna.

  [Read more]
 • WasteForce, video om ett verktyg för analys av kriminaltekniska miljödata

  15 Jun, 2021

  För att förklara hur verktyget "Forensic Data Analysis for Waste Trafficking Tool", som publicerats av WasteForce-projektet, fungerar har en instruktionsvideo publicerats. Videon visar exempel på hur verktyget kan stödja datahämtning och analys inom området olagliga avfallstransporter.

  [Read more]
 • Protokoll från forumet för miljöövervakning och styrning, den 2 juni 2021

  14 Jun, 2021

  Aurel Ciobanu-Dordea, direktör för genomförande och stöd till medlemsstaterna vid GD Miljö, var ordförande för forumet för efterlevnad av miljöbestämmelser och styrning. Mötet bestod av två arbetsmöten. Under den första delen av det första arbetsmötet presenterades de viktigaste budskapen och resultaten från de fyra nätverksdagarna samt relevant arbete inom NEPA-BRIG.

  [Read more]
 • EU:s gröna vecka 2021 diskuterar ambitionen om nollutsläpp

  04 Jun, 2021

  Europeiska kommissionen anordnade den gröna veckan som en virtuell konferens med fokus på målet om noll föroreningar.Evenemanget ägde rum den 1-4 juni 2021. Den 2 juni deltog Marco Falconi, expertgruppledare för vatten och mark, i session 4.3 Counting down to a cleaner future: monitoring the risks of hazardous chemicals. Marco Falconi gav en presentation om hantering av förorenade områden och Impel-projektet om sanering av vatten och mark.

  [Read more]
 • 4 Nätverksdagen Gemensamt uttalande, Tillsammans i kampen mot miljöbrottslighet

  31 May, 2021

  Gemensamt uttalande från de fyra nätverken Med anledning av de fyra nätverkens dag: "Tillsammans i kampen mot miljöbrott" 21 maj 2021 Fredagen den 21 maj 2021 deltog mer än 150 domare, åklagare, miljötillsynsmyndigheter, poliser och EG-tjänstemän i den första virtuella 4-nätverksdagen, "Tillsammans i kampen mot miljöbrott".

  [Read more]
 • Fall av betydelse för den biologiska mångfalden

  28 May, 2021

  Under mars och april 2021 genomfördes en undersökning bland yrkesverksamma inom miljölagstiftning, däribland domare, åklagare, experter och jurister från icke-statliga organisationer, för att identifiera utestående fall för naturskydd. Miljörättvisa är den sista försvarslinjen för miljön. Inför det femtonde mötet i partskonferensen för konventionen om biologisk mångfald (CBD COP 15) har ClientEarth sammanställt detta urval av tio landmärken för biologisk mångfald från hela världen.

  [Read more]
 • Handel med vilda djur och zoonotiska sjukdomar: konsekvenser för handelspolitiken

  21 May, 2021

  Nätverket för övervakning av handeln med vilda djur och växter TRAFFIC publicerade ett dokument där man redogör för vad man vet om kopplingar mellan handel med vilda djur och zoonotiska sjukdomar och på grundval av detta överväger konsekvenserna för framtida politik för handel med vilda djur och växter och åtgärder på längre sikt för att avhjälpa dessa sjukdomar. Ett stort antal organisationer och allmänheten kräver starka permanenta förbud mot handel med vilda djur för att minska riskerna för människors hälsa.

  [Read more]
 • Spara datumet: EU:s konferens om skogsbrottsinitiativet, 15-16 juni 2021 (virtuell)

  17 May, 2021

  Skogsbrottslighet är ett växande problem med kopplingar till organiserad brottslighet och korruption och rankades på första plats bland lönsamma brott mot naturresurser 2017. Luckor i EUTR och brister i genomförandet i EU-länderna har hindrat en verklig förändring i praktiken. EU:s skogsbrottsinitiativ, ett projekt som finansieras av EU:s fond för inre säkerhet och som inleddes i mars 2019, syftar till att möjliggöra effektiv brottsbekämpning genom att stimulera nätverk som kan upptäcka FC och reagera på den. Projektet har ett specifikt geografiskt fokus på fyra exportländer (Bulgarien, Rumänien, Slovakien och Ukraina) och två importländer (Belgien och Frankrike). Det innovativa ligger i att sammanföra Interpols expertis inom brottsbekämpning med WWF:s praktiska erfarenhet av att stödja företag för att undvika olaglig handel med trä.

  [Read more]
 • Framgångsrik utbildning om samarbete mellan Asien och Europa mot avfallskriminalitet

  17 May, 2021

  Som en del av WasteForce-projektet anordnade FN:s miljöprogram (UNEP) i samarbete med SCYCLE-programmet vid FN:s universitet (UNU) och med stöd från WasteForce-partner INTERPOL en tredagars online-utbildningsseminarium den 24-26 februari 2021 om åtal för avfallsbrott.

  [Read more]
 • WasteForce "Watch the Waste"-slutkonferensens budskap: Fortsätt att hålla farten uppe

  13 May, 2021

  Olaglig verksamhet med avfall har många olika former. WasteForce-projektet syftar till att ta itu med detta genom att öka kapaciteten hos miljötillsynsmyndigheterna i deras ansträngningar att störa den olagliga avfallshanteringen. Inom ramen för WasteForce-projektet har ett omfattande utbud av verktyg och resurser utformats särskilt för att göra det lättare för beslutsfattare, tillsynsmyndigheter, inspektörer, utredare och åklagare att motverka avfallsbrottslighet.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter