IMPEL Logo

News

 • Gemensamt webbseminarium om appar från LIFE SWEAP och WasteForce 19 maj 13.00h CET

  13 May, 2021

  LIFE SWEAP och WasteForce anordnar ett gemensamt webbseminarium om de appar som utvecklats inom ramen för de två projekten. Detta webbseminarium kommer att presentera och förklara användningen av appen TFS Inspection Data reporting och appen Inspection Reference Tool.

  [Read more]
 • Presentation av WINE Water Circularity Index den 10 maj

  10 May, 2021

  Anabela Rebelo, projektledare för WINE, kommer den 10 maj att presentera resultaten av IMPEL-projektet Wastewater in Natural Environment (tidigare Integrated Water Approach & Urban Reuse) under det kommande mötet med IS Ad-Hoc Task Group on Water Reuse, som främjas av Europeiska kommissionens generaldirektorat för miljö och som står värd för det portugisiska ordförandeskapet. Under detta möte kommer man att presentera det index för cirkulär vattenanvändning som utvecklats inom ramen för IMPEL-projektet, dvs. ett verktyg som gör det möjligt att mäta anläggningarnas övergång till en mer cirkulär modell när det gäller vattenanvändning och i linje med miljöhänsyn.

  [Read more]
 • Gemensamt webbseminarium: Introduktion till avfallsinspektioner i hamnar

  10 May, 2021

  När: 16 mars 2021 kl. 14.00-15.00 CET Ett gemensamt webbseminarium som anordnas av UNU SCYCLE och Republiken Sloveniens inspektionsenhet för miljö och fysisk planering (IRSOP) kommer att äga rum den 16 mars kl. 14.00 CET som en introduktion till onlineutbildningen om avfallsinspektioner i hamnar.

  [Read more]
 • WasteForce slutkonferens 7 maj2021

  13 Apr, 2021

  Den 7 maj kommer WasteForce-projektet att ha sin avslutande konferens. Debatter om aktuella trender inom avfallskriminalitet och avfallspolitik, presentation av WasteForce-projektets slutresultat och diskussioner om arvet och vägen framåt kommer att äga rum under dagen.

  [Read more]
 • Sista WasteForce-utbildningen: TFS Road Inspections 27-29 april 2021

  09 Apr, 2021

  Den fjärde och sista utbildningen inom ramen för WasteForce-projektet kommer att behandla vägkontroller av gränsöverskridande avfallstransporter. Den tyska polisakademin DHPol organiserar tillsammans med UNITAR denna onlineutbildning som en del av WasteForce-konsortiet. Deltagandet är gratis för de som väljs ut att delta.

  [Read more]
 • IMPEL-projektet National Peer Review Initiative (NPRI). Online-seminarium som hölls den 30 mars 2021

  08 Apr, 2021

  Den 30 mars 2021 hölls det avslutande seminariet för den andra fasen av projektet National Peer Review Initiative (NPRI). Seminariet har besökts av 32 deltagare från 14 länder.

  [Read more]
 • Framgångsrik utbildning om samarbete mellan Asien och Europa mot avfallskriminalitet

  17 Mar, 2021

  Som en del av WasteForce-projektet höll FN:s miljöprogram (UNEP) i samarbete med SCYCLE-programmet vid FN:s universitet (UNU) och med stöd från WasteForce-partnerna INTERPOL en tredagars online-utbildningsworkshop den 24-26 februari 2021 om åtal för avfallsbrott.

  [Read more]
 • Uppstartsmöte Vatten- och markprojektet Tackling Illegal Groundwater Drilling and Abstraction (TIGDA) - 26 april 2021 10:00 CET - Virtuellt via grupper

  04 Mar, 2021

  Grundvatten är och förblir en värdefull resurs för miljön och olika mänskliga verksamheter. Miljöpåverkan och antropogena påfrestningar på denna resurs omfattar bland annat klimatförändringar (torka, översvämningar etc.), (över)uttag och föroreningar (punktkällor och diffusa). Återanvändning av vatten, buffring och infiltration är några av de möjliga åtgärderna för att minska vårt behov av färskt grundvatten och fylla på dess lager. Grundvattenborrning och uttag av grundvatten kommer dock att fortsätta att vara nödvändigt för olika ändamål. Grundvattenbrist är inte längre ett problem enbart för torra länder eller Medelhavsländer. De senaste långvariga torkperioderna har vid upprepade tillfällen visat att grundvattentillgångarna måste förvaltas noggrant (både uttag och återfyllnad) i alla medlemsstater.

  [Read more]
 • EU:s gröna vecka 1-4 juni 2021

  01 Mar, 2021

  EU:s gröna vecka 2021 är planerad till den 1-4 juni 2021. Europeiska kommissionen planerar att hålla den gröna veckan som en virtuell konferens och den kommer att ägnas åt ambitionen om nollförorening. På webbplatsen för EU:s gröna vecka finns mer information.

  [Read more]
 • EU:s nya strategi för anpassning till klimatförändringarna

  25 Feb, 2021

  EU:S ANPASSNINGSSTRATEGI Europeiska kommissionen antog sin nya EU-strategi för anpassning till klimatförändringar den 24 februari 2021. I den nya strategin fastställs hur Europeiska unionen kan anpassa sig till klimatförändringens oundvikliga effekter och bli klimattålig till 2050. Strategin har fyra huvudmål: att göra anpassningen smartare, snabbare och mer systematisk samt att intensifiera de internationella åtgärderna för anpassning till klimatförändringarna.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter