IMPEL Logo

Bedöma användningen av Copernicus-satellitbilder i miljö- och naturskyddsinspektioner och deras bevisvärde.

2018 - 2019

Slutfört

Projektbeskrivning och mål

Miljölagstiftning kan stödjas av mycket uppdaterad och värdefull geografisk information, som samlas in, lagras, förvaltas och hjälper fältverksamheten. Det är dock fortfarande osäkert vilka metoder, vilken institutionell användning och vilken rättslig tillämpning dessa verktyg har för att analysera miljö och markanvändning.

Det här projektet syftar därför till att identifiera de potentiella användarna av dessa fjärranalysdata, baserade på Copernicus-tjänsterna, och förstå hur denna information kan stödja inspektionsverksamheten för miljö- och naturskyddsinspektioner inom ramen för varje involverad Impel-medlem och hur den redan har tillämpats och kan tillämpas i framtiden, med hänsyn till de viktigaste förfarandena, metoderna, (öppen) tillgång till sådana förfaranden och metoder och rättsliga begränsningar (avseende geospatiala bevis i olika länders rättsliga bakgrund).

Förväntade resultat:

  • Utbyte av information och aktuell bästa praxis om användningen av Copernicus-tjänster och UAV som ett verktyg för miljö- och naturskyddsinspektioner och eventuella rättsliga begränsningar för användningen av insamlade data
  • .
  • Samla kunskap om utvecklingen av metoder som hjälper Impel-medlemmar som för närvarande använder eller planerar att använda dessa verktyg/tekniker;
  • Öka förmågan att använda Copernicus-tjänsternas resultat för att stödja och prioritera inspektionsprogrammen;
  • Dela metoder och expertis om geografisk information som tillämpas vid inspektioner av miljö- och naturskydd;
  • Identifiera potentiella hinder för användning av geospatial teknik när det gäller dess bevisvärde.

 

Number: 2018/18 – Status: Slutfört – Period: 2018 - 2019 – Topic: Övergripande verktyg och metoder - Tags:

Subscribe to our newsletter