IMPEL Logo

Benchmarking av kvalitetsparametrar för miljötillsynsmyndigheter

2005

Slutfört

Projektbeskrivning och mål

Projektet syftade till att identifiera och definiera tydliga, transparenta och jämförbara kvalitetsparametrar för miljötillsynsmyndigheter och därigenom ge tillsynsmyndigheterna möjlighet att jämföra och lära av varandra. Vidare diskuterades i projektet hur de kvalitetsparametrar som befunnits lämpliga kan användas och utnyttjas.

Number: 2005/09 – Status: Slutfört – Period: 2005 – Topic: Övergripande verktyg och metoder - Tags:

Subscribe to our newsletter