IMPEL Logo

Minikonferens om stora data

2017

Slutfört

Projektbeskrivning och mål

I olika IMPEL-översynsinitiativ (IRI) har det konstaterats att många organisationer kämpar med de uppgifter de har om reglerade områden och miljön. Denna konferens kommer att försöka dela med sig av bästa praxis och potentiella lösningar som kan delas för att maximera värdet av de data vi har.

Number: 2017/20 – Status: Slutfört – Period: 2017 – Topic: Övergripande verktyg och metoder - Tags:

Subscribe to our newsletter