IMPEL Logo

BIOVAL - Beräkning av ekosystemens återhämtning

2020

Löpande

Projektbeskrivning och mål

Det finns fortfarande en bristande medvetenhet om hur brott mot vilda djur och växter påverkar ekosystem och skyddade arter. Sättet att beräkna denna skada för att bli ett användbart och tillförlitligt instrument vid åtal och vid domstolsförhandlingar är ett ämne som måste undersökas ytterligare. Det finns redan några goda exempel. I Finland är åklagaren till exempel skyldig att arbeta med en ‘prislista’ som beräknar skadorna på ekosystem och skyddade arter. Detta varierar från mindre överträdelser till brott mot vilda djur och växter där tunga utrotningshotade arter är inblandade.

Under flera konferenser och workshops med anknytning till handel med vilda djur och brott mot vilda djur betonas behovet av att synliggöra skadorna på ekosystem och skyddade arter under domstolsförfaranden. Detta är viktigt eftersom det bidrar till att öka medvetenheten hos åklagare och domare som ofta inte är specialiserade. Ett bra, objektivt och jämförbart system för att synliggöra skadorna kommer att öka stödet för att använda en prislista under åtal och domstolsförfaranden.

Flera aspekter måste beaktas. Först och främst den ekologiska aspekten av överträdelsen. Är återhämtning möjlig eller är effekterna av brottet oåterkalleliga? Hur lång tid krävs för att återställa? Står bevarandestatusen på spel? Därför behövs biologisk kunskap och kunskap om hur ekosystem och skyddade arter fungerar. För det andra är det nödvändigt att validera/beräkna den ekologiska skadan inom det befintliga ekonomiska systemet. Här behöver vi kreativa tänkare med kunskap om hur våra ekonomiska system fungerar. För det tredje behöver vi kunskap om rättsliga förfaranden, förvaltningsrätt och straffrätt. Hur är det möjligt att genomföra beräkningen av skador inom ramen för utrednings-, åklagar- och domstolsförfaranden? Frågorna är om man ska använda kunskapen om skadan som en del av domen (straffrätt) eller som ett kostnadsbehov för att återställa skadan (förvaltningsrätt eller civilrätt) eller samtidigt.

Vi måste tänka på och tänka på kommunikationsstrategier i ett senare skede av detta projekt, eftersom att göra allmänheten medveten om skadorna på naturen, uttryckta i euro, också bidrar till att öka medvetenheten och därmed till att förebygga brott mot vilda djur och växter.

Outputs/resultat:

  • Översikt över olika tillvägagångssätt för beräkning av skador på ekosystem och skyddade arter som en del av åtal och rättsfall.
  • Rekommendation om att hitta en enhetlig metod/process för att beräkna skador på ekosystem och skyddade arter.
  • Utarbeta en enhetlig metod och process för att beräkna skador på ekosystem och skyddade arter och använda den under åtal och domstolsförfaranden.
  • Utveckla nödvändiga verktyg (t.ex. prislista, databas osv.) för att beräkna skador på ekosystem och skyddade arter.
  • Utbildning/instruktionssessioner om processen och användningen av verktygen för att beräkna skador på ekosystem och skyddade arter.
  • Implementering av verktygen för att beräkna skador på ekosystem och skyddade arter och användning vid åtal och domstolsförfaranden.

Relaterade filer/information

  • Fågeldirektiv, 2009/147/EG.
  • Habitatdirektivet, 92/43/EEG.

Number: 2021/12, 2020/21 – Status: Löpande – Period: 2020 – Topic: Skydd av naturen - Tags:

Subscribe to our newsletter