IMPEL Logo

Kapacitetsuppbyggnad och utbildning

2019 - 2021

Slutfört

Projektbeskrivning och mål

Under de senaste åren har IMPEL och Europeiska kommissionen tagit ställning till kapacitetsuppbyggnad och därför tar nu olika IMPEL-projekt initiativ till att utveckla sina idéer om hur man kan stödja medlemmarna i genomförandet av de produkter som de levererar.

Som anges i IMPEL:s ståndpunktsdokument är kapacitetsuppbyggnad en av IMPEL:s huvudprioriteringar och under de senaste två decennierna har man utvecklat ett brett utbud av verktyg, inklusive metoder och vägledning. Det är vanligt att stödja sina medlemmar genom olika aktiviteter, t.ex. utbildning i praktisk användning av de utvecklade verktygen samt workshops och seminarier. Genom sitt arbetsprogram används en rad åtgärder för att underlätta utbyte av praktiska erfarenheter och expertis samt kapacitetsuppbyggnad, nämligen i) kollegiala granskningar genom Impel Review Initiative (IRI), ii) utbyte av inspektörer, iii) tekniska seminarier och workshops, iv) utbyte av personal, v) gemensam verksamhet som inspektioner och utbildning. Även om dessa verksamheter har visat sig vara framgångsrika och värdefulla och uppfyller behoven hos Impels medlemmar, anser Impel att det behövs ett frivilligt och robust program för kapacitetsuppbyggnad och utbildning som erbjuder riktade och skräddarsydda verksamheter, t.ex. utbildning för särskilda grupper, miljöområden, övergripande ämnen osv.

Detta projekt syftar till att genom ett mer konsekvent, övergripande och integrerat tillvägagångssätt utveckla en flerårig strategi och ett flerårigt arbetsprogram som bättre kommer att koppla samman behoven hos IMPEL:s medlemmar och andra nyckelaktörer längs kedjan för efterlevnad.

 förväntade resultat:

  • Förslag till ett flerårigt arbetsprogram för 2021 – 2026.
  • Mångårig strategi.
  • Rapport/studie om hur man inrättar ett kunskaps- och innovationscentrum.
  • Rapport som beskriver verktygslådan.
  • Konferensrapporter som beskriver den återkoppling och de bidrag som gavs av IMPEL-medlemmarna.

Relaterade filer/information

Number: 2019/23 – Status: Slutfört – Period: 2019 - 2021 – Topic: Övergripande verktyg och metoder - Tags:

Subscribe to our newsletter