IMPEL Logo

Att välja lämpliga insatser, fas 3

2014 - 2014

Slutfört

Projektbeskrivning och mål

För att effektivisera miljöinspektionernas genomförande av miljölagstiftningen syftar detta projekt till att förse IMPEL-medlemmarna med en verktygslåda för att välja insatser beroende på omständigheterna. Verktyget har utvecklats och testats i projektets fas 1 och 2. Under fas 3 kommer förbättringar att göras av iDEPEND-modelleringsverktyget, en värdplats kommer att identifieras och fördelarna med beroendemodellering och verktygslådan kommer att kommuniceras på bredare front.

I det sjunde miljöhandlingsprogrammet är ett av de viktigaste områdena ett effektivt genomförande av miljölagstiftningen. År 2012 utfärdade kommissionen ett meddelande om att förbättra genomförandet av miljöåtgärder (COM (2012) 95), där man framhåller användningen av kompletterande metoder för inspektioner. I den första fasen av detta projekt (2012) infördes begreppet modell eller färdplan för att underlätta valet av kompletterande metoder. I projektets andra fas (2013) utvecklades och testades en verktygslåda för att göra det möjligt för praktiker och beslutsfattare att välja rätt kombination av åtgärder, beroende på omständigheterna, för att uppnå miljöresultat eller miljömål. Detta innefattade användning av ett verktyg för beroendemodellering som kallas iDEPEND. iDEPEND gör det möjligt för användarna att fastställa mål (eller resultat) och samla, kartlägga och testa de faktorer som målen (eller resultatet) är beroende av (beroenden). Projektet tog fram en vägledning om hur man kan använda beroendemodellering för att välja lämpliga insatser.

De huvudsakliga aktiviteterna i denna fas (3) av projektet kommer att vara följande:

  1. Förse ett verktyg för beroendemodellering som bygger på iDEPEND och som återspeglar de användartester som utfördes i fas 2.
  2. .
  3. Förmedla vägledning om hur man väljer insatser med hjälp av iDEPEND som utvecklats under fas 2.
  4. .
  5. Inrättande av en webbplats och/eller portal för att hysa iDEPEND, ett bibliotek med interventioner och information/bevis om hur man använder interventioner.
  6. Kommunicera och marknadsföra verktygslådan till IMPEL-medlemmar och andra användare.

Relaterade filer/information

 

 

Number: 2014/12 – Status: Slutfört – Period: 2014 - 2014 – Topic: Övergripande verktyg och metoder - Tags:

Subscribe to our newsletter