IMPEL Logo

Paraplyprogram för klimatnödsituationer

2021

Löpande

Projektbeskrivning och mål

Den förklarade klimatkrisen (liksom den ökande medvetenheten om plastens inverkan, minskningen av den biologiska mångfalden och nu effekterna av en global pandemi & potentiell grön återhämtning) har en djupgående inverkan på politiken, hur vi reglerar och på dem som vi reglerar.Trycket på att bidra till att minska växthusgaserna, minska koldioxidhalten eller stödja grön återhämtning ökar, men få tillsynsmyndigheter har rätt verktyg för att börja ta itu med dessa frågor.Detta program hoppas kunna ta itu med dessa frågor genom att utforma verktyg och tillvägagångssätt som tillsynsmyndigheter kan använda för att möta dessa nya utmaningar. Det föreslås att ett arbetsprogram upprättas som kommer att omfatta perioden 2021-2024.

Arbetet kommer att organiseras i sex inledande teman även om många av dessa områden är sammankopplade så distinktionen är något godtycklig.

  1. Grön omställning;
  2. Regulatorer som föredömen;
  3. Arbete i partnerskap;
  4. Regelverk;
  5. Teknik;
  6. Teknologi; och
  7. Angreppssätt
.

Number: 2021/17 – Status: Löpande – Period: 2021 – Topic: Övergripande verktyg och metoder - Tags:

Subscribe to our newsletter