IMPEL Logo

Jämförelse av de metoder som används för beräkning av administrativa miljöavgifter

2007

Slutfört

Projektbeskrivning och mål

Administrativa böter är tillgängliga för nästan alla de länder som svarat. Med utgångspunkt i att utvecklingen och den nuvarande statusen för den relevanta administrativa lagstiftningsramen varierar avsevärt mellan EU:s medlemsstater, tillämpas administrativa böter med olika motivering och metodik.

Detta projekt undersökte de metoder som medlemsstaterna använder för att beräkna sina böter.

I allmänhet tillämpas variabla administrativa böter i majoriteten av länderna, medan det i vissa andra också finns fasta administrativa böter. I samtliga fall fastställs gränserna för dessa böter i den relevanta lagstiftningen, i de flesta fall genom att ange övre och undre värden, som skiljer sig avsevärt mellan medlemsstaterna. Parallellt med detta kan administrativa böter observeras i olika former – definitioner, beroende på fall, omständigheter och praxis. Administrativa böter är möjliga för både fysiska personer och juridiska personer.

En stor mängd olika faktorer beaktas vid beräkningen av variabla administrativa böter. Vissa av dem tillämpas i nästan alla medlemsstater, eftersom dessa anses vara de mest avgörande och representativa för värderingen av miljöbrott.

 

Number: 2007/17 – Status: Slutfört – Period: 2007 – Topic: Övergripande verktyg och metoder - Tags:

Subscribe to our newsletter