IMPEL Logo

Att göra rätt saker för miljötillstånd

2016 - 2018

Slutfört

Projektbeskrivning och mål

Miljötillsynscykeln beskriver steg för steg hur miljötillsynen ska planeras och vad man ska tänka på när man utför tillsynen. EIC används också av IMPEL som ett ramverk där andra inspektionsinitiativ inom IMPEL kan kopplas på för att skapa en bättre sammanhållning mellan de verktyg som utvecklas. Även om det finns mycket erfarenhet av miljötillstånd i Europa har själva förfarandet aldrig beskrivits i en steg-för-steg-vägledning. Detta leder till att det inte finns lika villkor för miljötillståndsförfaranden, att det inte finns någon vägledning för nya tillståndshandläggare och att sammanhållningen mellan IMPEL-initiativen om tillstånd är mindre.

Det treåriga projektet syftar till att: 1) samla in och jämföra de förfaranden som används i Europa för närvarande och klargöra behoven, 2) baserat på denna information kommer en projektgrupp att utveckla en vägledning som är tillräckligt flexibel för att tillgodose myndigheterna i Europa när de utfärdar tillstånd för IED, 3) organisera utbildningstillfällen om IED-tillstånd och identifiera luckor i verktyg och metoder för utfärdande av tillstånd så att nya IMPEL-projekt kan inledas.

Doing the right things for environmental permissions kommer att titta närmare på förhållandet mellan tillstånd och inspektion, identifiera intressanta fallstudier och bästa praxis i Europa samt identifiera och beskriva de steg som skulle kunna användas i tillståndsförfaranden.

Det slutliga resultatet av arbetet är en stegvis vägledning för tillståndsgivning, välutbildade tillståndshandläggare och en identifiering av nya IMPEL-initiativ för projekt om tillståndsgivning.

Doing the right things for Permitting tittar närmare på förhållandet mellan tillståndsgivning och inspektion, identifierar intressanta fallstudier och bästa praxis i Europa samt identifierar och beskriver de steg som skulle kunna användas vid tillståndsgivning och inspektion.

Relaterade filer/information

 

 

.

Number: 2016/23 - 2017/21 - 2018/17 – Status: Slutfört – Period: 2016 - 2018 – Topic: Industri och luft - Tags:

Subscribe to our newsletter